Preguntes més freqüents (FAQ)

Plataforma Ecológica posa a l’abast de tots els usuaris algunes de les preguntes més freqüents (FAQ) que rebem per part dels productors, comerços i consumidors de productes ecològics. Esperem que us sigui d’utilitat.

Sí després de llegir les nostres FAQ segueixes tenint dubtes o t’han sorgit noves preguntes que no estan contemplades en aquest apartat, si us plau, posa’t en contacte amb nosaltres per fer-nos arribar tots els teus dubtes.

1. Què és la certificació ecològica?

La certificació és el mitjà que té el consumidor per reconèixer que un determinat producte ha estat produït segons les normes de l’agricultura ecològica. La certificació és útil als consumidors, els productors i els elaboradors, sobretot per evitar la competència deslleial.

Amb aquest objectiu l’organisme certificador, emet una garantia per escrit que un sistema d’organització, un procés, una persona, un producte o un servei s’ajusta als requisits especificats en una norma o estàndard. La certificació es concedeix per un temps limitat, durant el qual l’organisme certificador exerceix una vigilància.

2. Qué és un producte ecològico?

Els criteris que defineixen un producte ecològic són els següents:
Productes agrícoles ecològics: cultiu en el qual s’evita l’ús d’adobs químics i els productes sintètics, es fertilitzen les terres amb adobs orgànics i minerals naturals que afavoreixen la vida del sòl.

Es fa ús del principi de precaució i dels enemics naturals per lluitar enfront de malalties i plagues que puguin afectar els conreus a fi de no utilitzar substàncies químiques per combatre els fenòmens adversos.

 • Animals: alimentats principalment amb aliments ecològics, tractats tenint en compte la seva salut i benestar, criats amb accés a l’aire lliure i amb un espai vital màxim.
 • Productes transformats: compostos per ingredients agrícoles ecològics controlats i eventualment per ingredients no ecològics i per ingredients no agrícoles autoritzats per la normativa reguladora de productes ecològics.

3. Estic obligat a obtenir la certificació ecològica si vull vendre productes ecològics?

Sí, actualment tots els operadors alimentaris que que produeixin, transformin, etiquetin o importin d’un país tercer productes que siguin comercialitzats amb les indicacions “ecològic”, “biològic”, “orgànic” o qualsevol derivat o abreviatura com “eco” o “bio “”, han d’estar certificats.

4. No sóc de Catalunya, que haig de fer per certificar-me?

Les competències per al control de la producció ecològica a Espanya estan transferides a les comunitats autònomes, és a dir, que cada comunitat autònoma té una pròpia autoritat competent. Consulta a la teva comunitat autònoma quin organisme és l’encarregat de gestionar les certificacions en matèria de productes ecològics i dirigeix-te a aquest per iniciar els tràmits de certificació.

En qualsevol cas, una empresa que desitgi la certificació ecològica ha de complir amb els reglaments (CE) 834/2007 i (CE) 889/2008.
Recorda que pots contactar amb nosaltres per rebre més informació o per ajudar-te a realitzar el tràmit per adquirir la certificació.

5. Quant de temps haig d’esperar perquè els meus productes siguin ecològics?

Des del moment en què es notifica al CCPAE que es vol fer agricultura ecològica (a efectes pràctics, la data en què es presenta la sol·licitud d’inscripció al CCPAE) fins que es pugui vendre la producció com certificada, han d’haver passat:

 • Dos anys en el cas de cultius herbacis: hortalisses, cereals, etc.
 • Tres anys en el cas de cultius vivaces diferents dels prats: fruiters, oliveres, vinyes, etc.

Aquest temps es denomina període de conversió.
Ara bé, el CCPAE pot decidir reconèixer retroactivament que les parcel·les en qüestió siguin incloses en el període de conversió un quant temps abans de la presentació de la sol·licitud d’inscripció, sempre que puguis demostrar que:

 • Les parcel·les formaven part d’un programa oficial que garanteixi que no s’havien aplicat productes prohibits en producció agrària ecològica.
 • Les parcel·les han estat terrenys naturals o agropecuaris que no s’han tractat amb productes prohibits en agricultura ecològica.

Aquest període només es podrà comptabilitzar retroactivament quan es facilitin a l’autoritat competent, proves suficients que demostrin que les condicions s’han estat complint durant un període mínim de tres anys i només amb un informe favorable per part del tècnic del DARP.

6. Hi ha normatives específiques per productes ecològics?

Actualment, el marc legislatiu que regeix a Catalunya és el Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, completat, pel que fa a la seva aplicació, pel Reglament (CE) 889/2008 i successives modificacions

Aquesta àmplia normativa comunitària regula a hores d’ara:

 • La producció vegetal: hort, conreus extensius, vinya, oliveres, fruiters, etc.
 • La producció animal: bovins, equins, ovins, caprins, porcins i aus.
 • La transformació de productes vegetals i animals: elaboració de conserves, pa, iogurts i formatges, derivats de la fruita seca, etc.
 • La importació de productes procedents de països tercers.
 • L’etiquetatge dels productes agroalimentaris ecològics.
 • La producció ecològica d’algues, l’aqüicultura ecològica i la producció ecològica de llevats.
 • L’elaboració de vi ecològic

Aquesta normativa regula també el sistema de control i certificació que organismes privats o públics han de dur a terme per garantir als consumidors la qualitat ecològica d’aquests productes

Hi ha moltes altres normatives que regulen el sector alimentari. Consulteu-nos si necessites informació més específica, estarem encantats d’ajudar-te.

7. On puc trobar informació sobre la legislació alimentària?

En aquest lloc web en el qual et trobes ara mateix, entre d’altres, pots trobar informació relacionada amb l’àmbit alimentari. Busca entre els nostres articles publicats si hem parlat de la teva dubte normatiu o contacta’ns amb el teu dubte específic, i us respondrem el més aviat possible i si és una qüestió rellevant en publicarem un article específic per a tots els usuaris de Plataforma Ecològica. En qualsevol cas, si decideixes buscar la informació en altres llocs web, el nostre consell és que sempre busquis la versió consolidada de la normativa, és a dir, la versió que inclou totes les modificacions que hagin pogut aparèixer amb el temps.

Et deixem uns enllaços web on pots trobar la informació que estàs buscant:

http://www.efsa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
http://www.aesan.msps.es
http://www.gencat.cat
http://www.ccpae.org