Departament de Qualitat

A Plataforma Ecològica sabem de primera mà que l’adaptabilitat de l’oferta a les demandes del mercat és una condició inalterable per al bon funcionament entre empreses.

L’experiència en el sector alimentari no ha fet més que ratificar aquesta màxima, per això sempre adaptem els nostres serveis a les exigències de cada client. Som molt conscients que cada empresa requereix un nivell de dedicació i exigència particular, per això oferim des auditories periòdiques, fins a la realització de les funcions pròpies d’un departament de qualitat.

El coneixement de la normativa que regula els diferents sectors agroalimentaris ens permet incidir en les següents línies de treball:

 APPCC eco imagenSeguretat Alimentària:

1. Instal·lacions:

 • Disseny higiènic-sanitari de les instal·lacions i maquinària
 • Gestió i planificació de les infraestructures per a l’elaboració de productes ecològics.
 • Sol·licitud del número de registre sanitari (RGS i RSIPAC)

2. Desenvolupament de productes i processos:

 • Requisits de seguretat alimentària dels processos
 • Càlcul de la vida útil dels aliments
 • Tràmits de certificació
 • Tràmits per a l’exportació
 • Mètode de conservació i Envasat dels aliments

3. Gestió del sistema de seguretat alimentària:

 • Formació al personal: Certificat d’Higiene Alimentària per a manipuladors
 • Desenvolupament de guies pràctiques per a l’empresa per garantir la seguretat d’un aliment
 • Elaboració de plans de mostreig
 • Elaboració de fitxes tècniques dels diferents productes.
 • Confecció i gestió documental de la qualitat dels productes ecològics.
 • Elaboració de plans d’higiene, memòria d’activitats i prerequisits (PRS)
 • Elaboració i implantació del pla d’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC)
 • Implantació de normes internacionals com BRC, IFS, FSSC 22000 …
 • Elaboració i implantació de plans per a l’exportació de productes d’origen animal i vegetal (SPS i SSOP-PNCH)
 • Auditories periòdiques d’instal·lacions, processos i producte.
 • Assistència especialitzada davant inspeccions sanitàries

 

Análisis:

1. Alimentàri:

 • Qualitat microbiològica d’aliments elaborats i matèries primeresAnalitiques eco
 • Control higiènic de superfícies, estris i equips
 • Anàlisi de patògens en personal manipulador

2. Aigua:

 • Determinació de la potabilitat de l’aigua
 • Anàlisi microbiològica i físic – químic de l’aigua
 • Anàlisi de bacteris, males sabors o olors …
 • Control higiènic en fonts i equips d’osmosi
 • Anàlisi en hostaleria i indústria alimentària

3. Ambient:

 • Mostreig ambiental de l’aire interior i de les superfícies de climatització
 • Avaluació de l’exposició humana a agents contaminants
 • Comparativa històrica de tendències en el marc de la conservació higiènica d’instal·lacions i equips de climatització

Plataforma Ecològica s’adapta perfectament en l’organigrama de treball de qualsevol tipus d’empresa oferint un departament de qualitat de garantia. Amb nosaltres no tornaràs a pensar que gaudir d’un departament de qualitat està només al avast de les grans empreses.