A Plataforma Ecològica, l’aposta per la formació prové de la convicció que empresa i formació adquireixen tot el sentit quan convergeixen i esdevenen un deure propi del teixit empresarial amb la societat. La implicació, doncs, de les empreses en accions formatives l’entenem com una aposta de futur.

Per això, Plataforma Ecològica i ofereix una àmplia gamma de cursos i seminaris formatius per a tot tipus d’empresa i necessitat, a partir del disseny i execució de plans formatius específics perquè tot el personal de l’empresa prengui consciència de la importància de la seguretat alimentària i la correcta manipulació dels aliments.

També posem a la teva disposició un Calendari d’events on podràs trobar de forma centralitzada tota mena d’activitats de l’àmbit ecològic relacionades amb la producció ecològica.

 

Curs en Manipulació d’AlimentsFormación - Manipulación de alimentos

Aquesta formació té com a objectiu que tots els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics bàsics que els capacitin per poder manipular els aliments de forma segura evitant que aquests es contaminin. Els alumnes podran aprendre les principals normatives que regeixen la higiene i la seguretat alimentària actual, així com les causes principals de toxiinfeccions alimentàries i les bones pràctiques d’higiene i manipulació d’aliments imprescindibles per evitar-les.

Nivell: bàsic

 

Curs en Manipulació d’Aliments (versió 2)Formación - Manipulación de alimentos intermedio

El principal objectiu d’aquest curs és proporcionar a tots els alumnes les claus i eines imprescindibles per manipular correctament els diferents grups de matèries primeres. Els alumnes podran aprendre les principals normatives que regeixen la higiene i la seguretat alimentària actual així com una visió introductòria als sistemes de gestió de la seguretat alimentària.

Nivell: intermig

 

Curs en Manipulació d’Aliments en l’àmbit Vitivinícola

Formación - Manipulación de alimentos vitivinícola

L’objectiu principal del curs és transmetre als assistents els coneixements elementals d’higiene i seguretat alimentària en l’àmbit dels cellers i els cellers.

Es tractaran les diferents varietats de raïm, els tipus de vi així com els processos més importants en la seva elaboració, passant per les diferents malalties que poden afectar la vinya i les alteracions que es poden presentar en el producte final. També s’introduirà als alumnes la metodologia de l’APPCC i els sistemes de control de qualitat que s’utilitzen actualment per complir la normativa de seguretat alimentària.

Nivell: bàsic – intermig

 

Els al·lèrgens alimentaris

El principal objectiu d’aquest curs és donar una visió pràctica als alumnes de com dur a terme una correcta gestió dels al·lèrgens alimentaris en un establiment. Es coneixeran les principals normatives relacionades amb els al·lèrgens alimentaris així com documents de referència per al seu control.

Nivell: bàsic – intermig

Formación - Alérgenos

 

ECO: empreses i certificacióFormación - ecológico

L’objectiu d’aquest curs és instruir productors, consumidors o a tota persona interessada en els aliments ecològics, en com s’elaboren aquest tipus de productes i què normatives i controls regeixen els regeixen. A més, l’alumne obtindrà coneixements sobre la situació del mercat dels productes ecològics i finalment els alumnes aprendran les claus i els aspectes bàsics per a la creació i obtenció de la certificació ecològica.

Nivell: bàsic

 

Materials aptes pel contacte amb els alimentsFormación - Materials aptos para el contacto con los alimentos

L’objectiu d’aquesta formació és capacitar l’alumne per identificar i envasar productes alimentaris d’acord amb els plans de producció i de qualitat i fer el manteniment de primer nivell dels equips, segons la legislació d’higiene i de seguretat alimentàries.

Nivell: bàsic

 

Els Prerrequisits i Prerrequisits operatius

Formación - APPCC

Aquest curs es proporcionen als alumnes i professionals del sector els coneixements necessaris per poder elaborar i implementar els prerequisits d’un establiment alimentari. Durant el curs es veuran aspectes teòrics i pràctics dels diferents prerequisits.

Nivell: bàsic – intermig

 

Introducció a l’APPCC

Mitjançant aquesta formació es transmeten a l’alumne tots els coneixements imprescindibles per a l’elaboració i implementació de l’APPCC i els prerequisits. Durant el curs es veuran aspectes teòrics i pràctics de les diferents parts de l’APPCC i els diferents prerequisits.

Nivell: intermig

 

Formación - APPCC avanzadoElaboració i gesitó de l’APPCC

Aquesta formació pretén proporcionar als alumnes i professionals del sector els coneixements teòrics i pràctics necessaris per ser capaços d’elaborar i implementar el sistema APPCC i els prerequisits en els diferents sectors de la indústria alimentària mitjançant exemples i casos pràctics. L’alumne aprendrà a treballar amb la metodologia APPCC basada en la documentació i registres que permeten identificar, avaluar i controlar els perills i punts de control crítics durant el procés d’elaboració i processat dels aliments.

Nivell: avançat

 

Seguretat Alimentària

En aquesta formació s’impartiran coneixements relacionats amb l’estudi i implantació de protocols, l’APPCC, la traçabilitat, les auditories internes, la gestió de patògens, food defense i finalment es farà una introducció a les normes de certificació de qualitat alimentària: IFS, BRC i FSSC 22000

Nivell: avançat

 Formación - seguridad alimentaria

 

Per cursos personalitzats o si esteu interessats i voleu informació més detallada dels diferents cursos que ofertem, us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte o a través del nostre correu electrònic: info@plataformaecologica.cat